Porovnání nákladů na vlastní IT oddělení

Pro malé a střední firmy je ekonomicky výhodné, využít služeb outsourcingu IT. A to zejména finanční a profesní. Pro srovnání uvádíme porovnání nákladů pro typickou síť o 25 počítačích a 2 serverech.

Náklady na zaměstnance

Měsíční náklad Cena
Průměrná hrubá mzda IT technika – Praha 35 929 Kč
Sociální pojíštění 25% 8 983 Kč
Zdravotní pojištění 9% 3 234 Kč
Notebook PC/36 1 000 Kč
Telefon 1 500 Kč
Vzdělávání (certifikace, školení …) 1 000 Kč
Celkem odhad 51 646 Kč

Nezapočítáno

  • Režie, pojištění
  • Příspěvky na stravenky, důchod, oblečení
  • Dovolená, nemoc
  • Náklady obětované příležitosti
  • Stagnace, pracovní výkon

Náklady na outsourcing

Měsíční náklad Cena
Pravidelná platba za IT podporu 14 000 Kč
Celkem 14 000 Kč

Nezapočítáno

  • Případné vícepráce

V návaznosti na výše uvedené tabulky vyplývá, že zajištění správy IT techniky formou IT outsourcingu dojde nejen ke snížení ekonomických nákladů o více než dvě třetiny, ale i ke zvýšení technické zdatnosti při provádění správy IT.

Kontaktní formulář

Pokud máte zájem o více informací o nabízených službách, prosím, vyplňte níže uvedený formulář. Ozveme se obratem zpět. Děkujeme.